تیراندازی در یک مدرسه در ایالت فلوریدا, ایالات متحده آمریکا بسیاری کشته شدند