رئیس جمهور: تا زمانی که انسجام و وحدت انقلاب و همچنین