حرارت طولانی مدت از زمین در ۲۰۱۷ زمان است ادامه داد: