خبر خوب برای طلا/ کاهش ارزش افزوده طلا در سال آینده