ادعای وزیر دفاع: هر زمان که یک مشکل وجود دارد حال و روز ایران / باید سوریه به سوریه را بسپاریم.