عکس: فرمانده تهران مجروح در تصادف خیابان پاسداران+ عکس