ارزش بازار ارز مجازی به یک تریلیون دلار خواهد رسید