مارسلو: شاید "نیمار" به SR آمده است/ باید به تمرکز.