ادعای بازیگر زن فیلم: علی دایی به من ضربه "سیلی"!/ دقیق شرح ماجرا از زبان+ واکنش علی دایی/ بازیگر زن ادعا کرد: "پلیس به من گفت که اگر رئیس جمهور نیز یک زن است. مقیاس ...