تصویر: در بادبزنی به جای سگ/ سانسور تازه صدا و سیما