یک آقای خاص به دنبال برای اضافه کردن هافبک به ترکیب تیم خود را.