امروز یکی از آخرین تصاویر زنده تسلا روداستر در فضا می