مدافع 22 ساله به جای تیاگو سیلوا در ترکیب اصلی پی اس تلویزیون