آیت الله جنتی: آمریکا, ایرانیان ابراز علاقه در زندگی/ انقلاب اسلامی اعتباری در دست لبنان