درگیری نیروهای امنیتی هند با غیر نظامیان در کشمیر/ ۴ نفر کشته شدند