افزایش قیمت ۳۵ ارز در بازار بین بانکی دلار گران شد