پیام تسلیت به شهر / باران در بعد از ظهر جمعه به تهران تا