"سلبریتی"‌ها، یکی یکی دارند مسئولان‌شان را تنها می‌گذارند/ یک خواننده پاپ، در پاسخ به مردمی که: «میان میگن همش تقصیر روحانیه و چرا هنرمندا تو انتخابات از روحانى حمایت کردن»: «این وضع کشنده ...