رومانی برگزار شد در مرحله نیمه نهایی انتخاب مسابقه یوروویژن در معدن نمک