توقف بدون چین در برابر بارسلونا خوش شانس بود, تایلند