افشای, برای اولین بار از ویندوز موبایل آب مخلوط 2s همراه با مشخصات سخت افزاری