سامسونگ پیشی گرفته اینتل بزرگترین تراشه گیاه در جهان