آنفلوانزا عفونت بشر در ایران نداشته است/ هشدار پیامبر!