آموزش ۴ مدل آرایش, جادوگر, رمانتیک, رومانتیک, جلسات