شهرت فروش تنقلات و روش های خاص در مدرسه توسط کودک ۹ سال های اولیه +عکس