پشت پرده, بررسی, شرکت, دانش آموز, و, و خارج از مدرسه.