شکست عثمانلی اسپور در دیدار مقابل فنرباغچه/صادقیان در میان نیمکت نشینان هم نبود