ادعای صهیونیست ها برای انتقال پیام تل آویو به تهران به اروپا